Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
AFILIA'T
Dades Personals
Nom
Cognoms
Adre�a
Poblaci�
Codi Postal
Comarca
Correu-e
Nascut/a (dd/mm/aa)
Dades Professionals
Professi�
Centre de treball
Adre�a
Poblaci�
Codi Postal
Tel�fon
Correu-e
Dades Banc�ries
Entitat
A nom de
N�mero de compte
Descarrega full d'afiliaci� en format.pdf
Recull de Premsa

�ltimes not�cies

Revista
números anteriors

La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLET� ELECTR�NIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda


 

  Intersindical-csc � Portal de l'Angel 38, 1r pis � 08002 Barcelona � Tel. 934813660